تعطیلی مراسم احیای معلمان اخلاق تهران!


در حالی که همه ساله و با حضور آیت الله امجد، از اساتید اخلاق برجسته و شناخته شده تهران مراسم شب های احیا در محل کوی دانشگاه و با حضور تعداد قابل توجهی از دانشجویان برگزار می شد، به خواست شخص ایشان و به واسطه مسائل پیش آمده پس از انتخابات در محل کوی دانشگاه تهران، این مراسم لغو شده است.

Advertisements
%d bloggers like this: