توصیه های پوتین به ایران و اسرائیل: منطقه بسیار خطرناک است


هنوز به طور مشخص معلوم نیست که نتانیاهو در مذاکره با مقامات روسیه به آنها چه گفته اما احتمال انجام تحرکات نظامی اسراییل در روزهای یا هفته های آتی علیه ایران دور از ذهن نیست .
از این رو پوتین روز گذشته با هشدار نسبت به حمله اسراییل به ایران گفت : ” هر گونه حمله علیه ایران “بسیار خطرناک و غیرقابل پذیرش” بوده به “انفجار تروریسم” منجر می شود.من تردید دارم که چنین حملاتی به اهداف اعلام شده منجر شود.”

Advertisements
%d bloggers like this: