ثبت نام از بازرگانان ایرانی برای سفر به کنیا


یک هیات تجاری از ایران در سوم آذر ماه سال جاري عازم کنیا خواهد شد و ضمن حضور در پايتخت این کشور از مهم ترين بندر تجاري شرق قاره افريقا نيز بازديد خواهد داشت .

Advertisements
%d bloggers like this: