خزعلی: باید مهدی هاشمی را دستگیر کنند


وي در خصوص محاكمه فرماندهان آشوب هاي اخير گفت: يكي از سران فتنه آقاي مهدي هاشمي است كه دادستان موظف است هرچه زودتر او و ديگر سران اصلي فتنه را دستگير و محاكمه كند.

Advertisements
%d bloggers like this: