دادگاه ریگی ها تجدید شد


قضات شعبه‌ي 71 دادگاه كيفري استان تهران دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي دو ريگي متهم به قتل يك مامور نيروي انتظامي و يك شهروند عادي را تجديد كردند.

Advertisements
%d bloggers like this: