در زمان شادی میزان ضریب هوشی بالا می رود


Advertisements
%d bloggers like this: