زندانیان ابوغریب شورش کردند


منابع خبري اعلام کردند كه شعله‌هاي آتش و دود غليظ ناشي در داخل زندان از مسافت زيادي در منطقه «خان ضاري» که زندان ابوغريب در آنجا واقع است، مشاهده مي‌شود. صداي تيراندازي شديد نيز از داخل اين زندان شنيده شده است.

Advertisements
%d bloggers like this: