زوج جوان ستاره را آن‌قدر زدند تا مرد!


به دستور بازپرس پرونده پدر و مادر ستاره با مشخص شدن علت فوت وي آزاد شدند اما سرانجام نتيجه پزشكي قانوني حاكي از آن بود كه ستاره بر اثر شكستگي دنده، پارگي ريه و همچنين سوختگي‌هاي متعدد فوت كرده است.

Advertisements
%d bloggers like this: