سرنخ‌های جدید از شلوارهای موهن چینی


وي اظهار داشت: به زودي جزئيات بيش‌تر و نحوه ورود اين شلوارها به كشور توسط پليس اماكن به اطلاع عموم خواهد رسيد.

Advertisements
%d bloggers like this: