شناسایی11 واحد تولید و عرضه مصنوعات طلای غیر مجاز


وي گفت: بازرسان و كارشناسان اين اداره كل پس ازمراجعه به واحدهاي مذكور، ضمن توقيف مصنوعات بدون علامت استاندارد و كدشناسايي، نسبت به نمونه برداري و آزمون آن ها اقدام نمودند.

Advertisements
%d bloggers like this: