شکایت مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام از کیهان


اما از آنجا که تهمت نفوذ خیانتکاران و افترای انجام اقدامات خیانت‌بار در این دو مجموعه منتسب به رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نزد افکار عمومی و پیروان امام راحل از جایگاهی معتبر ‌و ‌ارزشمند برخوردار بوده و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی طبق حکم حضرت امام و قانون مصوب مجلس و قوانین پنجساله کشور مرجع رسمی و قانونی در موضوع بسیار مهم نشر امانت‌دارانه مواضع و آثار حضرت امام و اعلان صحت و سقم مطالب منتشره منتسب به رهبر کبیر انقلاب اسلامی می‏باشد، غیر قابل گذشت می‌باشد.

Advertisements
%d bloggers like this: