صنعتی ها به دنبال سهام بانک پارسیان


این کنسرسیوم متشکل از تعدادی از شرکت های بزرگ صنعتی است که در نظر دارند یکی از بانک های خصوصی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند .

Advertisements
%d bloggers like this: