فرهاد دانشجو:به وزارت علوم نخواهم رفت


وی افزود: هر چند مناسب ترین شرایط برای من این است که بردارم (کامران دانشجو) با استعفای من موافقت کند تا بتوانم به وضعیت پدر و مادرم رسیدگی بیشتری داشته باشم.

Advertisements
%d bloggers like this: