قائم مقام دانشگاه پیام نور منصوب شد


دانشگاه پیام نور در حال حاضر تحت سرپرستی سید محمد حسینی اداره می شود. سید محمد حسینی هم اکنون وزیر ارشاد است.

Advertisements
%d bloggers like this: