قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور


معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

Advertisements
%d bloggers like this: