مرد چاق و مخفی کردن اسلحه‌ زیر لایه‌های پوست!


ماموران پس از خارج كردن اسلحه، اين مرد سنگين وزن چاق را به زندان ايالتي منتقل كردند و او به اتهام كپي غير‌مجاز سي‌دي و حمل اسحله گرم توسط دادگاه عالي ايالتي به 12 ماه حبس و پرداخت جريمه 350 هزار دلاري محكوم شد.

Advertisements
%d bloggers like this: