مطهری: متخلفان کهریزک علنی محاکمه شوند


نماینده مردم تهران با اشاره به رویدادهای تلخ بازداشتگاه کهریزک نیز گفت: ماموران متخلف در این مورد باید به صورت علنی محاکمه شوند و اسامی کامل آنان همراه عکس و مشخصات به اطلاع مردم برسد. مردم باید در جریان مجازات این افراد خاطی قرار بگیرند و ترتیبی اتخاذ شود که مطمئن شوند که آنها واقعا مجازات می شوند.

Advertisements
%d bloggers like this: