نشست بانک ملی و چهار شرکت و موسسه


مسئولان بانک ملی و چهار شرکت و موسسه طی نشست های جداگانه در دفتر آقای خاوری مدیر عامل بانک دیدار و گفت و گو کردند.

Advertisements
%d bloggers like this: