واکنش سران حاشیه خزر به اعتراض ایران


“منوچهر متكي ” وزير امور خارجه ايران اعلام كرده بود كه برگزاري نشست چهارجانبه، بدون حضور تهران، با توافقاتي كه پيش از اين در چارچوب مذاكرات پنج جانبه در خصوص مسائل درياي خزر حاصل شده، مغايرت دارد.

Advertisements
%d bloggers like this: