وزیر نفت هند: انصراف نداده‌ایم


اختلاف با ايران بر سر قيمت گاز، اختلاف با پاكستان بر سر حقوق ترانزيت و تعرفه هاي انتقال و نگراني از امنيت خط لوله در خاك پاكستان به همراه فشارهاي سياسي امريكا از جمله دلايل مهم امتناع هند از مشاركت در خط لوله صلح ارزيابي مي شود.

Advertisements
%d bloggers like this: