کسب رتبه نخست مشتری مداری توسط بانک رفاه


بانک رفاه در گروه بانکها، با کسب رضایتمندی 01/80 درصدی برای پنجمین سال متوالی حائز رتبه اول شد و توانست جایگاه خود را در میان 50 دستگاه دولتی از رتبه 5 در سال 86 به رتبه 3 در سال 87 ارتقاء دهد.

Advertisements
%d bloggers like this: