گزارش کامل هیأت سه نفره قوه قضاییه: ادعاهای کروبی کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی بود/ برخورد قاطع شود


الف-ش می گوید: به من درحالی که ایستاده بودم و دست‌هایم بسته بود و از بالا آویزان کرده بودند بنحوی که پاهایم به سختی به زمین می‌رسید به من تجاوز جنسی شد.

Advertisements
%d bloggers like this: