گزارش گاردین از «ازدواج شقایق با نگار سابق»


پدر شقایق به دادگاه گفته است در صورتی به ازدواج دخترش با همکلاسی اش رضایت خواهد داد که پزشکان برای دادگاه ثابت کنند که اردشیر توانایی ایفای وظیفه متعارف زناشویی با دخترش را داشته باشد .

Advertisements
%d bloggers like this: