در زمان شادی میزان ضریب هوشی بالا می رود


%d bloggers like this: