فریب 37 دختر توسط خواستگار قلابي


https://i0.wp.com/www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/04/26/100943901176.jpg

اعتماد: پسر جواني که به عنوان خواستگار، دختران جوان را اغفال و از آنان کلاهبرداري مي کرد، به دام افتاد.

مدتي قبل دختر جواني با مراجعه به کلانتري ولنجک طي شکايتي گفت؛ مدتي قبل با پسري به نام حامد آشنا شدم. او ادعا مي کرد قصد دارد با من ازدواج کند. به همين دليل براي خواستگاري به منزل ما آمد و پس از رضايت خانواده ام قرار شد با هم ازدواج کنيم.

حامد که خود را مهندس عمران معرفي کرده بود، به بهانه مشارکت و سرمايه گذاري در يک مجتمع تجاري – اداري مبلغ 270 ميليون تومان از پدرم گرفت ولي با گذشت کمتر از يک هفته ناپديد شد و تا امروز مدت سه ماه است که از او خبري نداريم.

پس از مطرح شدن اين شکايت، بلافاصله اکيپ ويژ ه يي از کارآگاهان مامور رسيدگي به پرونده شدند و عاقبت توانستند متهم را در مخفيگاهش در خارج از تهران شناسايي و دستگير کنند.

تحقيقات ماموران نشان داد بابک با اسامي دروغين و همچنين جعل عناوين مهندسي، کارمند بانک، پزشک عمومي و… اقدام به فريب دختران جوان و کلاهبرداري از آنها مي کرد.

متهم در بازجويي ها به 37 فقره کلاهبرداري ميليوني با همين شيوه اعتراف کرد و روانه زندان شد.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: