عکس هایی از مراسم درگذشت پدر حسام نواب صفوی


https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/62navvabsafavi_17_.jpg

بقیه تصاویر در ادامه مطلب حتما ببینید


https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/45navvabsafavi_13_.jpg

https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/31navvabsafavi_20_1_.jpg

https://i0.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/46navvabsafavi_11_.jpg

https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/50navvabsafavi_25_.jpg

https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/51navvabsafavi_2_.jpg

https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/62navvabsafavi_19_.jpg

https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/63navvabsafavi_15_.jpg

https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/65navvabsafavi_18_.jpg

https://i0.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/73navvabsafavi_12_2.jpg

https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/75navvabsafavi_8_.jpg

همه رو ول کن پوریای خودمونو بچسبد

چه تعجبی کرده

https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/86navvabsafavi_14_.jpg

https://i2.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/87navvabsafavi_5_.jpg

https://i0.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/93navvabsafavi_10_.jpg

https://i1.wp.com/ram0na.persiangig.com/20tak/marasem/96navvabsafavi_6_.jpg

Advertisements

5 comments so far

 1. مهدی on

  مرسی داری عالی بود

 2. SinaTheory on

  پدر مرده چقدر بهش خوش گذشته اون روز

 3. negin on

  salam

 4. الناز on

  پس چرامحمدرضاگلزاراینجاحضورندارد حسام بارضادوست جون جونی هستند !گلزارجون کجایی دلم برایت یک ذره شده؟

 5. متاسف on

  واقعا متاسفم برای خودم و کشورم که هنرمنداش اینقدر جلفن…
  خانومها که روسری داره از کله شون میفته آقایون هم که همه سینه چاکن!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: