امسال،فطریه هر نفر 1500 نومان


آیت الله امامی کاشانی با اشاره به اینکه میزان فطریه امسال برای هر نفر سه کیلو قوت غالب است، گفت: میزان زکات فطره امسال 1500 تومان تعیین شده است.

آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فطریه سه کیلو گندم جو ماش برنج و است و قیمت هر کیلو 500 تومان است که در مجموع برای هر نفر می شود 1500 تومان که البته این میزان برای همه در نظر گرفته شده است، چه کسانی که قوت غالبشان برنج و یا کسانی که گندم است است.

وی افزود: مستحب است کسانی که قوت غالب آنها برنج است قیمت سه کیلو برنج را پرداخت کنند و با توجه به اینکه قیمت برنج متفاوت است و از سوی دیگر قیمت برنج داخلی و خارجی نیز متفاوت است، قیمت واحدی برای آن تعیین نشده است.

تولیت مدرسه عالی شهید مطهری در رابطه با زمان پرداخت فطریه گفت: برای مثال اگر رؤیت هلال ماه شنبه باشد و روز یکشنبه اولین روز ماه شوال اعلام شود، باید زکات فطره پیش از نماز عید فطر یا پیش از نماز ظهر کنار گذاشته شده و به دست مستحب رسانده شود.

آیت الله امامی کاشانی افزود: اما اگر این امر میسر نشد می توان آن را کنار گذاشت تا زمانی که مستحق را دیدند مبلغ زکات فطره را به وی بدهند.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: