مسابقه دو با کفش پاشنه بلند


این مسابقه امسال در آلمان برگزار شد و در آن شرکت کننده هایی از سراسر اروپا گرد هم جمع آمده بودند تا با کفش پاشنه بلند مسابقه دو بدهند. جایزه نفر اول این مسابقه ۱۰ هزار یورو بود…

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: