حیوان های آدم کش


حیوان های آدم کش

بین ۵ تا ۱۰ نفر در طول سال از حمله خرس کشته می شوند.

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

حیوان های آدم کش

۱۰۰ نفر در طول یک سال از حمله کوسه کشته می شوند.

حیوان های آدم کش

عروس دریایی ۱۰۰ نفر را در طول سال می کشد.

حیوان های آدم کش

اسب آبی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر را در طول سال می کشد.

حیوان های آدم کش

فیل ها ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر را در سال می کشند.

حیوان های آدم کش

۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر توسط تمساح در طول سال کشته می شوند.

حیوان های آدم کش

گربه وحشی در طول سال ۸۰۰ را می کشد.

حیوان های آدم کش

۸۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر در طول سال توسط عقرب کشته می شوند.

حیوان های آدم کش

مار ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر را در طول سال می کشد.

حیوان های آدم کش

پشه مالاریا  سالانه ۲ تا ۳ میلیون انسان را می کشد

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: