معجزه از نوع روسیه ای


به نظر شما این افراد چرا در این مکان جمع شده اند؟؟! دامه مطلب را مشاهده کنید …

معجزه از نوع روسیه ای

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این افراد بر روی دیوار یک تصویر مقدس یافته اند و آن را تبدیل به مکان مقدسی کرده اند و در آنجا زیارت می کنند. بعضی حتی این عکس را می بوسند و هر روز وقت خود در این مکان سپری می کنند…!!

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

تصاویر زیر هم مکان دیگری در روسیه است که این مکان هم توسط ساکنین تبدیل به زیارتگاه شده است..!!

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

معجزه از نوع روسیه ای

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: