کشورهایی که ‏سخنرانی احمدی نژادرانشنیدند


خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت:
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در ساعت 2:55 بامداد پنج شنبه دوم مهر ماه به وقت تهران و 19 و 20 دقيقه به وقت نيويورك به مجمع ملل سازمان ملل متحد به ايراد سخنراني پرداخت.

هنگامي كه وي به عنوان يازدهمين سخنران مجمع عمومي شصت و چهارم سازمان ملل لحظاتي پشت تريبون قرار گرفت تا ديدگاه و مواضع روز دنيا را بيان كند، نماينده رژيم صهيونيستي و كانادا محل اجلاس را ترك كردند و هنگامي كه در بين سخنان خود به موضوع فلسطين پرداخت و از لزوم احقاق حق ملت هاي آزادي خواه و تحت ستم نظام سلطه سخن گفت، نمايندگان آمريكا، انگليس آلمان نيز تاب سخنان وي را نياوردند و مجبور به ترك محل اجلاس شدند.

اداي احترام سران برخي كشورها و بويژه هيئت سوري شركت كننده در اجلاس شصت و چهارم مجمع عمومي سازمان ملل هنگام حركت احمدي نژاد به سمت جايگاه سخنراني قابل توجه بود و هيئت ياد شده به سمت وي آمدند و با او مصاحفه و خوش و بش كردند.

Advertisements
%d bloggers like this: