اخطار به دانشجویان کوی دانشگاه تهران


معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران دانشگاه تهران از اخطار این دانشگاه به ساکنان کوی در زمینه جلوگیری از تجمعات منجر به خشونت خبر داد و گفت: تحرکات رادیکالی که از بیرون دانشگاه جهت گرفته و شروع می شود دامان دانشجویان دانشگاه تهران و ساکنین کوی را گرفته و به آنها ضربه می زند.

خبرگزاری مهر گزارش داد:

سید مهدی قمصری با تایید اطلاعیه ای که حاکی از اخطار به دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهران است، تاکید کرد: این اطلاعیه بیشتر به درخواست خانواده دانشجویان و همچنین نگرانی ساکنین کوی دانشگاه درباره تحرکات بیرونی و تاثیر آن بر جو کوی تنظیم و منتشر شده است.

وی افزود: تجمعات غیرقانونی اخیر باعث نگرانی و تشویش دانشجویان و به خصوص دانشجویان مستقر در کوی دانشگاه تهران شده بود که به همین دلیل با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه دانشگاه این اطلاعیه صادر شد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص نصب این اطلاعیه در کوی دانشگاه به مهر گفت: این بخشی از وظایف دانشگاه است که قوانین، مقررات و تصمیمات اخذ شده را در کمترین زمان ممکن به اطلاع کلیه دانشجویان خود برساند تا در جریان چگونگی و جزئیات قوانین حاکم بر دانشگاه قرار بگیرند.

وی در خصوص تاکید بر اخذ مجوز برای تجمع قانونی در محیط دانشگاه در اطلاعیه مذکور گفت: به هر حال دانشگاه ساز و کار و روند خاص خود را دارد و هماهنگی با معاونت دانشجویی برای برگزاری هرگونه تجمع یکی از قوانین اولیه دانشگاه است.

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در این اطلاعیه ای که در این دانشگاه نصب کرده است با تیتر درشت “قابل توجه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه” آورده است: “با توجه به اظهار نگرانی و درخواست جمعی از خانواده دانشجویان و به پیشنهاد برخی از دانشجویان ساکن کوی به منظور جلوگیری از بروز حوادثی که موجب بر هم زدن آسایش و امنیت دانشجویان ساکن کوی می شود با افرادی که به نحوی در برگزاری و یا مشارکت در تجمعات منجر به خشونت دخالت داشته باشند حسب مقررات عمل خواهد شد.”

در پایان این اعلامیه آمده است: “هر گونه تجمع بدون مجوز خلاف مقررات محسوب می گردد و متقاضیان می توانند برای دریافت مجوز برگزاری مراسم به مراجع ذیربط در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه مراجعه کنند.”

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: