اولین رقص دانشگاه مختلط عربستان(+عکس)


عصر ايران – درسایت YouTube فیلمی از دانشجویان دانشگاه ملک عبدالله عربستان پخش شده است که در این فیلم تعدادی از دانشجویان دختر و پسر در سلف سرویس این دانشگاه در حال رقص هستند . انتشار این فیلم ، خشم مقامات مذهبی عربستان را به دنبال داشته است.

به نقل از روزنامه حوار و تجدد دانشگاه ملک عبدالله اولین دانشگاه مختلط در عربستان است که توسط ملک عبدالله و تعدادي دیگر از مقامات عربستان در 15 ماه رمضان افتتاح شد.

تاسیس دانشگاه ملک عبدالله مورد موافقت و مخالفت تعدادی از مسوولان و علمای اهل سنت عربستان قرار گرفته است .

موافقان این دانشگاه معتقدند می توان این اقدام را به عنوان اولین گام مثبت برای تغییرات گسترده در عربستان در نظر گرفت در صورتی که مخالفان معتقدند ،این دانشگاه اخلاق اجتماعی جامعه عربستان را با تهدیدی جدی روبه رو خواهد.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: