عکس هایی از کشف حجاب !جمعی از دانش آموزان دختر با لباس پیشاهنگی هنگام شركت در یك
مراسم كشف حجاب

شركت جمعی از دانشجویان دختر دانشسرای مقدماتی
در مراسم سالگرد واقعه كشف حجاب

حضور جمعی از مقامات كشوری و لشكری در
مراسم كشف حجاب در یكی ازشهرستانه

شركت رضاشاه در یكی از مراسم
كشف حجاب

بازدید رضاشاه از زنان
لرستان پس از كشف حجاب

جشن کشف حجاب
در قم

تاج
الملوك پهلوی و همراهان
وی هنگام خروج از جایگاه
مخصوص در میدان جلالیه
تهران پس از شركت در
مراسم كشف حجاب

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: